NY HEMSIDA

16 februari, 2018

Brf Mälaren lanserar en ny hemsida via HSB som gör det enklare för er medlemmar att hitta den information ni söker.

Länk till hemsidan:  https://www.hsb.se/stockholm/brf/malaren

Vi tar tacksamt emot feedback och förbättringsförslag på info@brfmalaren.se 

Använd gärna rubriken ”Ny hemsida” i era mail så blir det lättare för oss att samla alla era synpunkter.

Hälsningar

Styrelsen

COMHEM – Gruppavtal bredband fr 1 mars 2018

16 februari, 2018

Här nedan är en kort sammanfattning av det Comhemavtal som föreningen tecknat avseende bredband.  Du kan också läsa hela informationsbrevet här.

Gruppavtalet avser Bredband 100/10 mbit för alla hushåll. Detta kostar inget extra för bostadsrättsinnehavaren.

I avtalet ingår också en modern WIFIrouter, (vit) så har du en gammal sådan, (>4 år) så kan det löna sig att byta.

Har du ett befintligt bredbandsavtal med Comhem med just denna hastighet så behöver du inte göra någonting. Har du ett avtal med en annan hastighet så kan du endera få rabatt och behålla ditt avtal med nuvarande hastighet, (högre) eller säga upp ditt avtal och då få gruppavtalet gratis då din bindningstid går ut.

Har du inget bredbandsavtal med Comhem så behöver du kontakta dem och säga att du vill ha gruppavtalet. Du kan även här välja annan hastighet men får då själv betala mellanskillnaden. Router ingår förstås.

Kontakt med Comhem görs via:  Kundservice, telefon 0775-17 17 20, öppet vardagar 8.00-21.00 , helger 9.00-18.00.

 

Årsstämma och motioner 2018

23 januari, 2018

 

Årsstämman är planerad till tisdagen den 15 maj 2018.

 

Motioner till Årsstämma 2018 i Brf Mälaren.

Medlem som önskar få motion behandlad på årsstämman skall enligt föreningens stadgar skicka sitt förslag till styrelsen senast den 28 februari 2018.

Motioner kan skickas som epost till: info@brfmalaren.se  eller lämnas i brevlådan till fastighetsskötarens expedition på Vindragarvägen 8.

mvh

Styrelsen Brf Mälaren

 

 

Stämmoprotokoll 2017

1 augusti, 2017

En kopia av stämmoprotokollet  finns hos fastighetsskötaren, om man vill läsa det. Vill man läsa originalet tar man enklast kontakt med ordförande eller läs dokumentet Brf Mälarens Protokoll för.stämman 2017-05-23  här på webbplatsen.

journalfilm om Reimersholme 1944

13 juni, 2017

En journalfilm om Reimersholme från 1944 kan ni titta på via denna länk:

 
http://www.filmarkivet.se/movies/hsbs-jubileumsutstallning-pa-reimersholme-1944/

 

 

Låsning av grind Vindragarvägen 9

12 juni, 2017

För er kännedom vill vi meddela att grinden bakom huset Vindragarvägen 7-9 efter beslut i vår styrelse fortsättningsvis kommer att vara låst.  Anledning till detta är att många använder passagen genom grinden som en genväg till busshållplatsen vid Vindragarvägen. Detta har medfört klagomål från boende i våra intilliggande marklägenheter och en stig håller också på att bildas över gräsmattan. Gångväg mot busshållplatsen finns via Reimersholmsgatan.

Med förhoppning om förståelse för vår ståndpunkt.

Styrelsen

Brf Mälaren

Städdag lördagen den 20 maj klockan 10-12

15 april, 2017

Tack till er medlemmar som hjälpte till med arbetet vid städdagen!

Det gick fort och smidigt och korven smakade gott!

Till nästa år skall vi försöka skapa en ”byteshörna” under hela containerveckan, då detta är ett önskemål från flera medlemmar.

mvh

Styrelsen

 

Vi träffas för att rensa upp och städa i våra gemensamma utrymmen såsom vindar, tvättstugor, trapphus, cykel- och barnvagnsrum.

Vi samlas vid Containern (Vindrv. 2-4) tillsammans med trappvärdar och styrelserepresentanter klockan 10.00 för att fördela arbetsuppgifter.

Tag gärna med sopkvast så kan vi passa på att få lite rent när allt skräp är borta!

Kontakta oss på info@brfmalaren.se om du kan hjälpa till att grilla korv.

En container för skräp och sopor kommer att finnas tillgänglig mellan Vindragarvägen 2-4 från måndagen den 15:e.

OBS!

Inga elsopor, farligt avfall som färg, vätskor får slängas i containern!

SOPSUGEN ÅTER I FULL DRIFT

8 april, 2017

Den aviserade reparationen av sopsugen är nu avslutad. En ny cyklon är installerad och fungerar som den skall. Trots att denna del nu är helt ny skall vi vara aktsamma om vår sopsug. Andra delar och framförallt 3100 meter rörledningar är fortfarande gamla.  Släng ENDAST väl förpackade hushållssopor i sopnedkasten.  Med väl förpackade hushållssopor menas en hopknuten påse som lätt går in i sopnedkastet. Inget annat får kastas. Pizzakartonger och vinboxar och liknande fastnar lätt och orsakar din förening extrakostnader för eventuella stopp i ditt sopnedkast. Glas samlas lätt i rörledningar vilket kan förorsaka stopp och ge nötskador på rören.

Genom en väl fungerande sopsug slipper vi en hel del tung trafik av sopbilar i området. Mest av allt slipper vi också ha sopbehållare på gårdar och gatan. Vi kan fortsätta att känna oss privilegierade med att lämna våra hushållssopor i ett sopnedkast i trapphuset.

Tack för din hjälp!

Sopsugen Reimersholme Samfällighetsförening

Styrelsen

Årsberättelse 2015

6 december, 2016

Läs Årsredovisning-Mälaren 2015 här.

Novemberinformation

23 november, 2016

Ekonomi

Styrelsen har nu beslutat föreningens budget för nästa år, 2017, glädjande utan någon generell höjning av avgifter. Avgiften för bostadsrätter höjdes senast 1 januari 2014 och då med hela 9% pga av att föreningen hade släpat efter med höjningar och hade negativt resultat under några år. Styrelsen sade vid den höjningen att målsättningen var att successivt justera avgiften istället för att göra stora höjningar. Styrelsen har inte behövt göra dessa justeringar då räntan sjunkit under perioden, vilket medfört att räntekostnaderna för föreningens lån minskat. Styrelsen har dock beslutat att öka amorteringarna av lånen nu när räntorna är låga. Avgiften för p-platser kommer dock att höjas från 600 kr till 750 kr per månad fr.o.m april utifrån den diskussion som fördes på tidigare årsmöte, att ha Stockholm Stads höjningar för boendeparkering som en riktlinje att utgå ifrån.

Som upplysning så äger Brf Mälaren marken för våra fastigheter och kommer därför inte att beröras av höjningarna av tomträttsavgälde som planeras i Stockholm.

I de senast antagna stadgarna finns reglerat avgifter för andrahandsuthyrningar, överlåtelseavgifter och pantförskrivningar baserade på procentenheter av prisbasbelopp. För 2017 är ett prisbasbelopp: 44 800 SEK.

Överlåtelseavgifter

Från 1/ 1 2017 kommer överlåtelseavgift att vara 3.5 % av ett prisbasbelopp och avgiften ska betalas av köparen.

Pantförskrivningar

Från 1/ 1 2017 kommer avgiften för pantförskrivningar att vara 1.5 % av ett prisbasbelopp.

Andrahandsuthyrningar

Från 1/ 1 2017 kommer avgiften för nya och förlängningar av andrahandsuthyrningar att vara 10 % av ett prisbasbelopp per år. Avgiften kommer att faktureras månadsvis (ca 373 SEK per månad).

Felaktiga pantförskrivningar

Styrelsen har uppmärksammat att det finns felaktigheter i HSBs register av pantförskrivningar. Vi uppmanar därför våra medlemmar att gå in på ”Mitt-HSB” och se efter. Logga in på HSB Portalen och vidare till Mina sidor/Min bostadsekonomi så syns samtliga panter som belastar lägenheten samt bank och lånenummer. (saknar ni inloggningsuppgifter så går det att beställa ett lösenord på HSB Portalens hemsida eller så kan ni vända er till Servicecenter). Om det finns felaktigheter uppmanas ni att kontakta banken och be banken skicka korrigering till HSB Brf Mälaren, 112 84 Stockholm eller så kan ni be HSB Servicecenter kontakta banken.

Övrig information

Det vore dessutom väldigt bra om ni på ”Mitt-HSB” också kunde fylla i kontaktuppgifter e-mail och mobiltelefon för de fall styrelsen akut behöver komma i kontakt med medlemmar som t ex vid vattenläckor.

 

Led-belysning

Test av LED -belysning med rörelsesensor pågår i trapphuset på entréplanet i samtliga höghus. Lågenergilampor byts ut mot en LED-insats som har betydligt längre driftstid och spar energi.

Det finns nu LED-lampor med rörelsesensor som passar i en vanlig E27 sockel. Ett första funktionstest görs på två våningsplan i trapphuset Vindragarvägen 13. Detta test kommer att utökas för att genomföras i två hela trapphus, Vindragarvägen 13 och 21. Samtidigt kommer en LED-lampa med skymnings-sensor installeras på entréplanet för att ge kontinuerlig upplysning när det är mörkt ute. Reimersholmsgatan 32-36 har lysrör i trapphusen. Dessa finns inte med rörelsesensor så befintlig belysning blir oförändrad.

Avsikt med testen är att styrelsen i januari/februari kan fatta beslut om vi skall gå vidare med genomförande i samtliga trapphus.

Lämna gärna kommentarer via email: info@brfmalaren.se eller med annat skriftligt besked i brevlådan till vår  fastighetsskötare .

 

Tidninglådor- Återvinning tidningar

Vi har tyvärr vid flera tillfällen fått rena hushållssopor/picknick sopor slängda i våra tidningslådor, framförallt de vid Vindragarvägen 12. Entreprenören tar då inte hand om något av innehållet i en sådan låda.

Vi har noterat att behovet av antalet lådor har minskat då flera väljer bort papperstidningar. Vi har därför beslutat att reducera antalet tidningslådor. Detta ger oss också möjlighet att fasa ut äldre mindre funktionsdugliga lådor.

De två tidningslådor som nu står vid Vindragarvägen 12 flyttas till infarten cykelrummet Vindragarvägen 8. I övrigt blir arrangemanget att vi reducerar till en låda vid Vindragarvägen 1 (Form & Miljö). En låda behålles vid Vindragarvägen 4 och en vid Vindragarvägen 2.

 

Öppna spisar

I samband med etapp 2 inställning av värmesystemet har vi noterat att många som har öppna spisar i sin lägenheter låter spjället vara öppet även när ni inte eldar. Om man gör så skall man vara medveten om att detta innebär en negativ påverkan på värmen i lägenheten.

Föremål i trapphus

Enligt gällande brandskyddsregler är det förbjudet att ställa upp saker i trapphus och portar. Trapphuset är en utrymningsväg som skall hållas helt fri från från uppställda saker. Barnvagnar, skor, sparkcyklar, stolar och allt annat som finns i trapphus måste tas bort och förvaras inne i lägenheter, på balkonger eller andra förvaringsutrymmen. Föreningen kan bli straffskyldig för detta.

Test av ledlampor i Brf Mälaren

18 september, 2016

Utökad testning.

Vi har nu utökat testen av LED-lampor som nu också finns på samtliga våningar i trapphusen Vindragarvägen 13 och 21. Här testar vi LED-lampor som har skymnings- och rörelsesensor. Lamporna är helt släckta i dagsljus och när ingen befinner sig på våningsplanet, vilket också innebär att det inte längre går att tända belysningen med knapparna. Lamporna tänds när någon rör sig i ett område i närheten av lampan men bara under dygnets mörka timmar. På entréplanet är LED-lampa med enbart skymningssensor installerad. Det innebär att den lampan är tänd hela tiden under dygnets mörka timmar.

Vi testar en LED-insats i befintlig lamparmatur i trappbelysningen i höghusen. Nuvarande armatur och lampkupa behålles men en insats monteras i nuvarande armatur. Med insatsen som styrs av en rörelsesensor kan vi reducera belysningen till ca 10% under perioder då ingen befinner sig på aktuellt våningsplan. När någon öppnar en dörr eller kliver in på våningsplanet tänds lampan omedelbart och förblir tänd så länge det är en rörelse på våningsplanet. Efter ca 1minut reduceras belysningen åter till ca 10%.

Föreningen kan reducera elförbrukningen om vi installerar denna typ av LED belysning både tack vare att LED har en lägre elförbrukning men också tack vare reduceringen av lampans effekt när ingen befinner sig på våningsplanet.
Dessutom kommer underhåll och behov av byte av lampa reduceras betydligt då LED-belysning/lampor har en längre livslängd än lågenergilamporna.

Detta är endast ett test och inget beslut har ännu fattats om ytterligare installationer, men avsikten med testet är att undersöka funktionalitet och att tillfredsställande ljus ges i trappan.
Lämna gärna kommentarer hur ni upplever dessa lampor via info@brfmalaren.se

eller med ett meddelande i brevlådan till vår fastighetsskötare

 

Stämmoprotokoll 2016

19 juni, 2016

En kopia av stämmoprotokollet  finns hos fastighetsskötaren, om man vill läsa det. Vill man läsa originalet tar man enklast kontakt med ordförande eller läs dokumentet Brf Mälaren Stämmoprotokoll 20160526 här på webbplatsen.

Motioner till föreningsstämman 2017

28 januari, 2016

Motioner till Brf Mälarens ordinarie föreningsstämma 2017 ska vara inlämnade till styrelsen senast den 28 februari.

Skicka med e-post till info@brfmalaren.se eller lämna in dem till fastighetsskötaren på expeditionen, Vindragarvägen 8, bv.

Ange ämne ”motion” och den fråga det gäller.

Föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 23 maj. Tidpunkt meddelas senare.
Plats: Åttingen, Brf Bränneriets möteslokal, Reimersholmsgatan 45

Styrelsen
BRF Mälaren

Golvvärme i badrum

28 januari, 2016

Det är tillåtet att installera golvvärme i badrummet under följande förutsättningar.

Golvvärmen får inte medföra höjd nivåskillnad mellan golvet utanför badrummet och badrumströskelns överkant.

Vi avråder från att ta bort tröskeln till badrummet. Den behövs normalt för att hindra att vatten rinner ut. Om tröskeln tas bort behöver troligen golvlutningen till golvbrunnen göras brantare för att hindra vatten från att rinna ut. I små badrum kan detta leda till andra problem.

Anledningen till att nivåskillnaden inte får höjas är att ombyggnad ska underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning enligt bygglagstiftningen.

Handdukstork i badrum

28 januari, 2016

I badrummet är det bara tillåtet att installera handdukstork som är elektrisk.

Det är inte tillåtet att installera handdukstork till varmvattensystemet på grund av risk för tillväxt av legionellabakterier.

 

Huskurage – vid oro för våld i nära relation

5 oktober, 2015

På Brf Mälarens årsstämma 2015 beslutades att lägga upp information om Huskurage – vid oro för våld i nära relation på föreningens webbplats.

Huskurage – vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem. Trygghetsundersök- ningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer i Sverige av våld i nära relation. Majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. Med Huskurage kan vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa barn till ett bättre liv och vi kan förhindra det våld som pågår. Med Huskurage agerar vi för ett tryggare samhälle för alla.

Huskurage innebär att alla kan göra något vid oro eller misstanke om våld. Huskurage ger grannar verktyg för detta.

Huskurage innebär att vi, vid oro för våld

  • ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är
  • vid behov tar hjälp av annan granne eller kontaktar styrelsen för hjälp via HSB
  • ringer polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt ringa på eller agera på annat sätt när något händer. Då kan våldet kanske avledas eller upphöra. Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld; alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla får våld.

Byggregler

23 september, 2015

Vid ombyggnad eller renovering gäller i princip samma regler som vid nybyggnad. De rum och byggnadsdelar som ändras eller tillkommer ska i möjligaste mån uppfylla dagens byggregler. Det gäller till exempel dörrar och trösklar, där nya trösklar ska vara lägre än de gamla och fasade för rullstol och rollator. Dagens byggregler ska även uppfyllas i kök och badrum. Om väggar kring kök tas bort ska de gå att sätta upp igen.

Sopor och elsopor

1 september, 2015

Hushållssopor slängs i sopnedkasten vilka är kopplade till en sopsug. Du kan läsa mer om denna här: Sopsugen.

OBS! Endast hushållssopor får slängas i sopnedkasten! Om detta inte efterlevs blir det stopp i rören och föreningen får bekosta rensning eller uppgrävning av rören i värsta fall.

Frigolit, vinboxar, pizzakartonger, klädhängare etc är ABSOLUT förbjudet att slänga, det innebär garanterat stopp!

Vi har ett avtal med brf Bränneriet vilket innebär att vi lägger våra grovsopor i deras container som finns i ett soprum vid parkeringen bakom Konsum. Nyckelbricka till denna kan kvitteras ut hos Brf Bränneriets maskinistexpedition på Reimersholmsgatan 37, 1tr. Endast grovsopor får slängas i grovsoprummet. Elsopor och miljöfarligt avfall får inte slängas i grovsoprummet. Kartong, glas etc. skall slängas vid sopsorteringsanläggningen (se nedan).

Returpapper läggs i lösa i tidningslådorna utanför husen. Var vänliga släng inget annat än tidningar i tidningsinsamlingslådorna. Kuvert får inte slängas då dessa innehåller klister. Släng inte heller kartong, frigolit, plast, glas, batterier eller andra sopor! Lämna inte heller sopor utanför lådorna.

Sopsorteringsanläggning finns i backen Reimersholmsgatan mitt emot ”Åttingen”. Där finns behållare för glas, plats, kartonger, tidningar, metall och batterier.

Elsopor måste hanteras av den enskilda medlemmen då föreningen inte längre har möjlighet att ta hand om dessa på ett säkert och milövänligt sätt.  Enstaka mindre elsopor kan dock lämnas hos vår fastighetsskötare under hans expeditionstid.

För övriga typer av sopor, som till exempel elprodukter och miljöfarlig avfall, hänvisar vi till Stockholms stads återvinningscentraler, se http://www.stockholm.se/avfall

Joakim Stål – ny fastighetsskötare

15 juni, 2015

Joakim Stål kommer att ta över som vår nya fastighetsskötare när Anton går i pension den 1 juli. Joakim kommer att arbeta parallellt med Anton under juni månad.

Joakim är sedan 2007 fastighetsskötare i Brf Pålsundet på Anders Reimers väg på deltid.

Vi har tecknat avtal med Joakims företag. Joakim kommer inte att jobba i föreningen på heltid. Eftersom han också finns i Brf Pålsundet är han inte långt borta och kan därför snabbt vara tillgänglig för akuta behov.

Joakim går att nå på telefon och e-post utöver besök på expeditionen. Mer information.

Stämmoprotokoll 2015

14 juni, 2015

En kopia av stämmoprotokollet finns hos fastighetsskötaren, om man vill läsa det. Vill man läsa originalet tar man enklast kontakt med ordförande eller läs dokumentet Stämmoprotokoll 2015 här på webbplatsen.